Energidalen

Släng inte maten

Visste ni det att varje år så slängs det 28 kilo fullt ätbar mat och det per person. Det hälls även ut 26 kilo i slasken. Om man ser till kostnad, så motsvarar det matkostnad för en månad. Det är ju dumt att slänga pengar på det sättet så väl som att det inte är bra för miljön. 

Talar man om växthusgasutsläpp så står maten för en fjärdedel av detta. Det är inte hållbart att producera mat, som slängs. Det eftersom att ju att både klimat och miljö belastas när maten framställs. Den mat som kastas i soporna motsvarar lika mycket som 200 000 bilar under ett år ger i utsläpp. 

Vad kan du göra?

Planera dina inköp och köp inte mer än du gör av med. Det är bra att skriva matlistor och gå efter.
Släng sedan inte mat bara för att den passerat bäst före-datum. Grejen är att maten håller oftast bra mycket längre än så. Det du ska göra är att titta, lukta och smaka, och våga lita på dina sinnen. Du kan även ta med resterna till jobbet, i matlåda. Se bara till så att du värmer maten i mikroanpassade kärl, undvik plast!

Ställ fram fika som blivit över från mötet så att andra medarbetare på kontoret kan få njuta av det.

Så ni ser, det går att minska svinnet med mat!

10 Sep 2019