Energidalen

Förnybara energikällor

Förnybara energikällor är energikällor som hela tiden förnyar sig och som därför inte kommer att ta slut inom en överskådlig framtid. - Wikipedia

Det finns flera olika sorters förnybara energikällor. Bland annat är det solenergi. Det är den energi som utvinns från solens strålning.

Vindkraft är en annan förnybar energikälla och så är även vattenkraft. Det finns även biobränslen, geotermisk energi och geoenergi

I Sverige är de viktigaste förnybara energikällorna bioenergi och vattenkraft men även vindkraftverk och solenergi är på uppgång. 

 

 

22 May 2018