Pellets Träflis Vindkraft Energirådgivning Blogg
Biobränsle, energihushållning, förnybar energi Uppvärmning Energiformer Om oss Länkar Offertförfrågan

BLI UPPRINGD:

Namn*
Telefon*
 
 

Vindkraft

Vindkraftverk ser från håll ut att vara väldigt enkla i sin konstruktion, som en stor dynamo men högt uppe i luften. Det kan inte bli mycket mer fel. Det är stora påfrestningar på både rotorblad och mekaniken som alstrar själva energin. Trots det är dagens vvindkraftverk mycket driftsäkra och nästan alltid i drift bara det blåser tillräckligt. De flesta vindkraftverken i Sverige har en tillgänglighet på mer än 99 %, men vindhastigheten räcker bara till produktion under 60-70 % av tiden.

Energiinnehållet i vindar fångas bäst när vinden blåser mellan 3 m/s och 18 m/s. Mest energi får man vid vindstyrkor runt 9 m/s. Det är det alltså bäst om verket har högst verkningsgrad vid just den vindhastigheten, något som är svårt att uppfylla i praktiken. För att veta var man skall placera vindkraftverk behöver man därför noga ta reda på vilka vindförhållandena är på den plats man vill placera vindkraftverket.

På grund av storleken på de vindkraftsparker som byggs har det blivit mer aktuellt att bygga vindkraft i komplex terräng som skogsområden eller otillgängliga områden i fjällen.

Utan stora statliga bidrag är vindkraft inte lönsam.

El och energi från vindkraftverk är definitivt miljövänlig. Vinden finns där varesig det finns ett kraftverkt eller inte. Vinden tar heller inte slut när man förbrukar den. Därför kan man kalla energi från vindkraft för "förnyelsebar energi".