Pellets Träflis Vindkraft Energirådgivning Blogg
Biobränsle, energihushållning, förnybar energi Uppvärmning Energiformer Om oss Länkar Offertförfrågan

BLI UPPRINGD:

Namn*
Telefon*
 
 

Träflis

Flis är fint sönderdelat trä, som flisats för att lätt kunna brinna i flisbrännare. Flis kan användas i stora värme eller kraftverk men i små mobila enheter. Ägare av skogsfastigheter kan därför producera sitt eget flis och få en relativt billig uppvärmningskostnad. Ju mindre annläggning  fliset bränns i desto bättre kvalitet måste det vara på fliset. Med bättre kvalitet menas här låg och jämn fukthalt. Fukten i fliset kommer att förångas under förbränningen. Vid förångningen åtgår det energi som istället skulle kunna ge värme.

Energiinnehållet for en kubikmeter flis med 35 procents fukthalt är cirka 900 kWh. För att ersätta en kubikmeter olja åtgår det mellan 12-14 kubikmeter flis. Eftersom flis är skrymmande, krävs stora lagringsutrymmen.

 

Värmevärdet höjs om flisen torkas, men dessutom förbättras lagringsbarheten. Fuktig flis kan innehålla hälsofarliga mögelsporer. Den som utsatts för mögelsporerna kan drabbas av så kallad fliseldarsjuka, en allergisk lungsjukdom som yttrar sig i form av feber, frossa, muskelvärk och hosta. Hälsorisken gör att flis inte är så lämpligt inom villasektorn trots det låga priset.