Pellets Träflis Vindkraft Energirådgivning Blogg
Biobränsle, energihushållning, förnybar energi Uppvärmning Energiformer Om oss Länkar Offertförfrågan

BLI UPPRINGD:

Namn*
Telefon*
 
 

Energirådgivning

Alla investeringsprojekt kräver att de ekonomiska faktorerna noga analyseras på förhand, varsig det gäller att byta från en uppvärmningsform till en annan eller nyinstallation.

Viktiga delar är att på ett rimligt sätt bedöma behovet av investering och vilken driftskostnadsnader som gäller efter genomförd installation. Dessutom bör investeringsbedömningen inkludera nagon form av bedömning av kostnadsutvecklingen för energi och framtida ränteutveckling.  

Några viktiga punkter att tänka på:

 

A. Jämför olika uppvärmningsformer med varandra, pellets mot värmpump osv.

 

B. Gör rimlig bedömning av egen arbetsinsats och kostnad för egen personal. Ta med alla kostnader för samtliga allternativi som exempelvis

- grundinvestering

- tillsyn och skötsel

- underhåll

- övriga externa kostnader som tex serviceavtal

- inköp av bränsle

 

C. Beräkna total kostnad för hela den ekonomiska livslängden.

En ekonomisk jämförelse mellan olika uppvärrningsformer bör alltid göras, även om man redan har valt teknisk lösning. Som slutsats kan man ofta konstatera att en investering som kostar "färre pengar" är mer ekonomiskt lönsam än där det krävs stora investeringar. En luftvärmepump kan återbetala sig själv inom 1-2 år medan bergvärme kanske behöver 10-12 år för att betala sig.