Biobränsle, energihushållning, förnybar energi Uppvärmning Energiformer Om oss Länkar Offertförfrågan

BLI UPPRINGD:

Namn*
Telefon*
 
 

Energiformer

Energiformer som används för att generera bla elektricitet

Energi finns i många olika former. Nedan finns några av de energiformer som används när vi genererar bla elektricitet.

 

Energiformer

Rörelseenergi
En kropp med massan m som befinner sig i rörelse med hastigheten v har rörelseenergin Wk = ½*m*v2. Vindkraft utvinner rörelseenergi hos strömmande luftmassor.

 

Lägesenergi 

Om en kropp med massan m lyfts upp h meter tillförs kroppen den potentiella energin Wp = m*g*h. Vattenkraft utvinner den lägesenergi som det strömmande vattnets förlorar.

Vattenkraftens magasin är energilager för lägesenergi.

Lägesenergi och rörelseenergi brukar tillsammans kallas mekanisk energi.

 

Kemisk energi

I bränslen som kol, olja eller biomassa finns lagrad kemisk energi. Det är ursprungligen solenergi som bundits vid fotosyntesen. Vid en kemisk reaktion som förbränning frigörs energi. En liter bensin innehåller 9,1 kWh el.

 

Kärn energi
Genom klyvning av urankärnor frigörs energi som utnyttjas i kärnkraftverk.

Definitioner

DUT

Dimensionerande utomhustemperatur, ett mått for dimensionering av värmesystem. DUT är olika för olika platser, tex är DUT högre i Skåne än i Norrland.

GROT

Grenar och toppar, del av trädet som inte används till virke, kan användas som energiråvara.

BIROT

Fast mått under bark, mått för mängdbestämning av trävirke.

Förklaringar

Verkningsgrad

Förhållande mellan insatt energi och utvunnen energi. finns flera definitioner på olika verkningsgrader beroende på vad man undersöker.

Energi  innehåll          Mäts i kWh/kubikmeter

Flis:                        850 kWh/kbm (varierar med tex fukthalt)

Pellets:                   3120 kWhtkbm (varierar med tex fukthalt)

Eldningsolja:            10000 kWh/kbm